Lucky

Op vrijdag de mappen en al het andere papier. En op zaterdag de opening van het 7e lustrum van Quintus in de Hartebrugkerk. Leuk om wederom te mogen spreken. Nu ook als lid :-).

Vandaag starten we met het clusteroverleg gevolgd door een bespreking over de Zeeheldenbuurt. Actieve wijkbewoners buigen zich over de toekomst van hun eigen wijk en werken aan een visie ten aanzien van bijvoorbeeld renovatie en de sloop/nieuwbouw, net als de gemeente en Portaal. Heel goed dat zij dat doen. De gemeente ondersteunt hen daarbij, ook financieel. Verder heb ik stafoverleg Ruimtelijke Ordening en komt de PKvV langs om enkele actuele zaken door te nemen. ’s Avonds vergadert de stuurgroep over de campagne en aansluitend is er de fractievergadering.