Besluit

En op dinsdag is er de collegevergadering die deze keer 6 uur en 0 kwartier duurt en da’s inclusief een bezoek aan een gesubsidieerde welzijnsinstelling (pleonasme) en een presentatie. De hele vergadering duurt voor mij een half uur korter want ondertussen woon ik tevens de hoorzitting van het ministerie van I&M bij, over het ontwerp-Koninklijk Besluit inzake de onteigening van een pand, nummer 68, in verband met de bouw van de Aalmarkt. Mijn IBS-dienst zit er op met in totaal nul aanvragen.