LAB071

Allereerst het clusteroverleg, het periodieke overleg met de gemeentesecretaris, twee raadsleden komen buurten, een bespreking van het auditrapport over de structuurvisie van 2009 (die we overigens dit jaar gaan herzien) en dan een vergadering van de stuurgroep LAB071 over de oostelijke ringweg. Na een gezonde maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad van Leiden met deze keer voor mij verrassend, geen agendapunten.