Stedelijke Herverkaveling

Na het clusteroverleg, op naar Utrecht. De Subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet vergadert voor de 4e en laatste keer. Ons rapport is af 🙂 ! Leuke en zeer interessante klus. En na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie RR. En voor mij op de agenda staat: een kredietaanvraag uit de ISV-middelen in verband met het opstellen van een aantal gebiedsvisies; het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok; het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’ inclusief een partiële herziening van het ligplaatsenplan woonschepen en de omgevingsvergunning ‘Woonschip Corbuloweg’; en het bestemmingsplan Oostvlietpolder; en de afdoening van twee oude moties.


Het bouwplan “Rijnsburgerblok