Agglomeratie

Na het clusteroverleg komt de loco-gemeentesecretaris langs voor het periodieke overleg, en dan het frequente overleg tussen Servicepunt71, VAG en Financiën over de financiële huishouding. Omdat Leiden een ruimtelijk manifest en een structuurvisie opstelt voor onze stedelijke agglomeratie, zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. En vanmiddag is dat er eentje met de wethouders uit de omliggende gemeenten in onze agglomeratie.

Na een goede maaltijd van Bocconi komen twee raadsleden buurten en de raadscommissie L&B vergadert met voor mij geen agendapunten zodat ik me kan storten op de mappen.