Gevuld

Vandaag loopt Rebecca mee, behalve oud-raadslid voor Student en Stad nu ook medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ze loopt mee om te zien hoe het is om wethouder te zijn. Leuk!  We beginnen met het clusteroverleg, Portaal komt praten over hun aan aanpak en plannen in de Zeeheldenbuurt, en een raadslid komt buurten.  Vervolgens zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken voor. Op naar de Boommarkt voor een bespreking met Q over hun lustrum. De avond is gevuld met de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.