1978

Nog maar een paar collegevergaderingen in missionaire status. Zouden we het record sinds 1978 gaan breken?
De vergadering van vandaag duurt 5 uur en 1 kwartier en da’s inclusief een presentatie. Dan komt de universiteit op bezoek voor een bespreking over Geesteswetenschappen. Voor de toekomst van onze kennisstad zijn dit soort projecten van groot belang. Na het KOG en de Beta-faculteit kijken universiteit en gemeente nu naar de Geesteswetenschappen. Een groot gebied zodat de Alpha-studies een goede huisvesting kunnen krijgen, kunnen groeien en floreren, en de ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad wordt verbeterd.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie RR. Een volle agenda met: de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout en het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie ten behoeve van woningbouw en zorggerelateerde functies, het Driestar college en een sportaccommodatie en een parkeervoorziening; het bestemmingsplan Rijnlandblok ten behoeve van de nieuwbouw van het ROC ID college aan de Breestraat/Boommarkt; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76; de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een omgevingsvergunning Oude Vest 215A; en het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat.