Tevreden

De bouw van de Lammermarkt-parkeergarage is voorlopig gegund en wel aan het consortium Dura Vermeer – Besix. Goed nieuws voor de stad Leiden. De gunning van de bouw van de Garenmarkt-parkeergarage nadert zijn einde. Ik word daarover geïnformeerd. Daarna ga ik kijken in de Tuinstadwijk waar De Sleutels maar liefst 252 woningen in een goede ketensamenwerking, prachtig renoveert. Goed werk van deze corporatie.
Verder is er het clusteroverleg, besprekingen over het Nii en over het Kooiplein, een gesprek over de VNG, een kennismaking, en na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad. De een-na-laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Met voor mij op de agenda: vaststelling van het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’, de ‘Partiële herziening ligplaatsenplan woonschepen 2000 (P13)’ en de omgevingsvergunning ‘Woonschip Corbuloweg’; het bestemmingsplan Oostvlietpolder; het afgeven van een verklaring van (geen) bedenkingen inzake het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat; een onttrekking van middelen uit de reserve ISV-middelen ten behoeve van gebiedsvisies; en  het bestemmingsplan Rijnlandblok. En het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok :-)! De verhuur in de Aalmarkt loopt goed, met grote belangrijke winkelketens. Via de webcam zie ik dat de bouw van de studentencampus goed vordert. En over een paar weken gaan op diverse plekken in Noord de heipalen de grond in. Tevreden.