Mum

Een echte vergaderdag met eerst de collegevergadering die 5 uur en 1 kwartier duurt en de laatste vergadering van de raadscommissie RR in deze raadsperiode. En geheel in stijl hebben we een volle agenda! Dus we vergaderen ’s middags en ’s avonds. Over de volgende onderwerpen: het onderhandelingsakkoord tussen Portaal en de gemeente zodat deze corporatie ca. 835 woningen gaat renoveren en bouwen en ca. 60 miljoen euro investeert in Leiden; de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout ten behoeve van woningbouw op de ROC locatie en de westelijke Agneslocatie, het Driestar college, sportaccommodaties op de oostelijke Agneslocatie en een parkeervoorziening voor het Diaconessenhuis; het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie voor de bouw van 80 woningen; het Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Blok D zodat de 90 starterskoopwoningen die in een mum van tijd waren uitverkocht, worden gebouwd; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; en het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76. Dus.