Wereld

Het reguliere overleg over de parkeergarages wordt gevolgd door een sessie met de betrokken medewerkers over het nieuw op te zetten Grondbeleid. De wereld is sinds de laatste nota uit 2005 wel enigszins veranderd, ahum, dus tijd voor een nieuwe met koerswijzigingen. Een projectontwikkelaar komt praten over een bouwplan en een studentenvereniging komt overleggen over haar lustrum, en als laatste een wethouderspreekuurafspraak.