Maandelijks archief: maart 2014

Sparren

Zo. Dus. Aan de slag. Werk aan de winkel! Te beginnen met een werkoverleg met het projectteam, een bevriende partij komt sparren, en dan snel door naar het wekelijkse stafoverleg Ruimtelijke Ordening op het stationsplein. Terug ten stadhuize heb ik het clusteroverleg met mijn toppers en vervolgens een wethouderspreekuurafspraak.

Gemeentepolitiek

Een rustiger dagje. Geen clusteroverleg vandaag want Jolanda is ziek. Beterschap! Ik was gezegend met een werkelijk fantastisch cluster met Jolanda en Hester. Wat ander werk vandaag en paar gesprekjes. De teller staat op ruim 15 jaar gemeentepolitiek waarvan 9 jaar als wethouder. Het was goed en mooi. Het zij zo. Ik dank Groningen, Leiden en Den Haag. Vanavond vergadert de Leidse gemeenteraad wederom maar nu in de nieuwe samenstelling. Alle 39 raadsleden worden geïnstalleerd waarvan ongeveer de helft in de vorige periode ook volksvertegenwoordiger was.

Afscheid

Bestuursleden van het RAP komen langs om terug en vooruit te blikken. Het RAP is verhuisd nu, ze zitten in de Meelfabriek tegenwoordig. Op zo’n architectonisch spannende plek is dat ook wel gepast. Ik ben blij dat dat gelukt is en dat ze deze doorstart hebben kunnen maken de afgelopen tijd. Het RAP is heel goed bezig. Ik heb een interview met het VNG Magazine over Stedelijke Herverkaveling en hoe wij dat in Leiden doen in Lammenschanspark, en nog meer zouden willen doen als de Omgevingswet/WILG op dat punt wordt verbeterd. Ik heb een lunch, opruimen, wat ander werk en ’s avonds komt de gemeenteraad in oude samenstelling bijeen om afscheid te nemen van een grote groep raadsleden. Ongeveer de helft, vrijwillig of gedwongen, verlaat de Leidse politiek. Veel speeches.

Korte

Een opvallend korte collegevergadering vandaag, slechts 1 uur en 1 kwartier. Mijn laatste IBS-dienst zit er op met in totaal èèn aanvraag. En ik begin eens met de kasten, zucht, wat kan een mens toch een hoop papier bewaren.

Apart

De stof van de verkiezingen is nu wel nedergedaald. De dynamiek van de coalitievorming neemt daarentegen in heftigheid toe. Ik heb het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Op naar de Burgerzaal om tientallen nieuwe Nederlandse burgers te verwelkomen. Als loco-burgemeester neem ik hen de eed of de belofte af in de naturalisatieceremonie. Het is voor hen een feest, vrolijke gezichten en blije mensen. De fractievoorzitter kwam vandaag langs. Rest mij als laatste de fractievergadering. De dag was a part.

Demissionaire

Deze dag beginnen we met stemmen! Daarna een rustig dagje met nog wat campagne. Maarten Schmitt, de stadsstedenbouwer, komt langs om te praten over de richting waarin de stad zich ruimtelijk moet gaan ontwikkelen. Ik bezoek de hofstad en terug in Leiden ga ik naar de uitslagenavond in de Stadsgehoorzaal. Altijd spannende avond, zelfs voor de zesde keer.

Het zal wat stiller worden op de deze log. Mijn agenda is prompt leger en witter. Merkwaardig fenomeen, zo’n demissionaire status.

Loodjes

De laatste missionaire vergadering van B&W. Deze duurt 4 uur en 0 kwartier inclusief een presentatie. En ik mag de persbriefing verzorgen. De laatste loodjes van de campagne nog.

Nieuwbouwtoren

Na het clusteroverleg vergadert de stuurgroep Kooiplein, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, geef ik een interview en heb ik twee wethouderspreekuurafspraken. Tussendoor nog veel in verband met de campagne. Dan naar het oude pand van Anatomie voor het startmoment van de bouw. Dankzij een goede samenwerking tussen de universiteit en de gemeente weten we 166 wooneenheden te bouwen ten behoeve van kenniswerkers en PhD’s. Hiertoe wordt het oude pand van Anatomie verbouwd en getransformeerd. En komt er een nieuwbouwtoren van 40 meter naast te staan. Goede investeringen in de kennisstad! Als laatste is er een fractieactiviteit.

Productieve

Na het clusteroverleg komt een bouwer op bezoek. Voor de rest concentreer ik me op de laatste raadsvergadering van deze periode die al om vier uur begint. Dit college haalt ongeschonden de eindstreep en verbreekt daarmee het record sinds 1978!
Voor mij op de agenda: de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout ten behoeve van woningbouw op de ROC locatie en de westelijke Agneslocatie, het Driestar college, sportaccommodaties op de oostelijke Agneslocatie en een parkeervoorziening voor het Diaconessenhuis; het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie voor de bouw van 80 woningen; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76; en het Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Blok D zodat de 90 starterskoopwoningen die in een mum van tijd waren uitverkocht, kunnen worden gebouwd. Het was een productieve raad:-).

3D

Een partijgenoot komt praten over de invoering van de 3D, dat wil zeggen de drie grote decentralisaties die op de gemeenten af komen. Een beleggingsmaatschappij komt overleggen en dan is er de perspresentatie van Dura Vermeer –  Besix en de gemeente. We vertellen over de bouw van de Lammermarkt-garage en laten het ontwerp zien. Hoge kwaliteit, goede prijs, mooie garage met 525 parkeerplekken. Topdag voor de stad.
Verder een interview in verband met de campagne, en een sneak preview van de grote fietsenkelder onder de V&D en van The Sting. Niet praten maar doen. Bezoekers van de binnenstad kunnen eindelijk goed hun fiets kwijt.
We slaan de spreekwoordelijke eerste paal aan het Kooiplein, van het bouwplan “Het Plein van Leiden”. Dit jaar start de bouw, in maar liefst drie deelgebieden. Majeur! En belangrijk voor de wijkontwikkeling van Noord. Een vernieuwd en uitgebreid winkelcentrum, een parkeergarage en een paar honderd nieuwe woningen. Blij dat ‘t gelukt is en dat we nu starten! ’s Avonds organiseert de PKvV hèt studentendebat in verband met de verkiezingen.