Doorbouwen

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert. Er is de afgelopen jaren ongelofelijk veel gerealiseerd en in gang gezet met de nieuwbouw van studentenkamers. Maar liefst 2600! Men mag tevreden zijn. Was ook hoog nodig gezien de kamernood. Deze kennisstad behoeft erg veel woonruimte voor studenten en starters. Doorbouwen dus!
Dan naar het Lakenplein/Meelfabriek. Naast dat plein bouwt Portaal in 2014 tientallen nieuwe sociale huurwoningen. Portaal start nog dit jaar met de sloop van de huidige bebouwing en
vervangt deze door een nieuw complex op basis van de Barbahuis-visie. Hun ambitie is een prachtig duurzaam en klimaatbestendig woon-plein te realiseren. Wij ondersteunen die bouwplannen.
Vervolgens is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, een interview over de UNESCO-status voor de Leidse binnenstad, en een vergadering van het projectteam ‘parkeergarages’. Uiteraard staan we stil bij de klinkende uitspraak van de kort geding-rechter. Ik ben trots op het team en hun prestaties. Overmorgen kunnen we de plannen voor de Lammermarkt-garage eindelijk presenteren en niet veel later de plannen voor de Garenmarkt-garage. De (binnen)stad krijgt 2 gave ondergrondse parkeergarages erbij de komende jaren. Belangrijk voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de sleutelstad.
En als laatste de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.

Advertenties