Nieuwbouwtoren

Na het clusteroverleg vergadert de stuurgroep Kooiplein, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, geef ik een interview en heb ik twee wethouderspreekuurafspraken. Tussendoor nog veel in verband met de campagne. Dan naar het oude pand van Anatomie voor het startmoment van de bouw. Dankzij een goede samenwerking tussen de universiteit en de gemeente weten we 166 wooneenheden te bouwen ten behoeve van kenniswerkers en PhD’s. Hiertoe wordt het oude pand van Anatomie verbouwd en getransformeerd. En komt er een nieuwbouwtoren van 40 meter naast te staan. Goede investeringen in de kennisstad! Als laatste is er een fractieactiviteit.