Apart

De stof van de verkiezingen is nu wel nedergedaald. De dynamiek van de coalitievorming neemt daarentegen in heftigheid toe. Ik heb het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Op naar de Burgerzaal om tientallen nieuwe Nederlandse burgers te verwelkomen. Als loco-burgemeester neem ik hen de eed of de belofte af in de naturalisatieceremonie. Het is voor hen een feest, vrolijke gezichten en blije mensen. De fractievoorzitter kwam vandaag langs. Rest mij als laatste de fractievergadering. De dag was a part.