Maandelijks archief: maart 2014

Nieuwbouwtoren

Na het clusteroverleg vergadert de stuurgroep Kooiplein, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, geef ik een interview en heb ik twee wethouderspreekuurafspraken. Tussendoor nog veel in verband met de campagne. Dan naar het oude pand van Anatomie voor het startmoment van de bouw. Dankzij een goede samenwerking tussen de universiteit en de gemeente weten we 166 wooneenheden te bouwen ten behoeve van kenniswerkers en PhD’s. Hiertoe wordt het oude pand van Anatomie verbouwd en getransformeerd. En komt er een nieuwbouwtoren van 40 meter naast te staan. Goede investeringen in de kennisstad! Als laatste is er een fractieactiviteit.

Productieve

Na het clusteroverleg komt een bouwer op bezoek. Voor de rest concentreer ik me op de laatste raadsvergadering van deze periode die al om vier uur begint. Dit college haalt ongeschonden de eindstreep en verbreekt daarmee het record sinds 1978!
Voor mij op de agenda: de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout ten behoeve van woningbouw op de ROC locatie en de westelijke Agneslocatie, het Driestar college, sportaccommodaties op de oostelijke Agneslocatie en een parkeervoorziening voor het Diaconessenhuis; het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie voor de bouw van 80 woningen; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76; en het Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Blok D zodat de 90 starterskoopwoningen die in een mum van tijd waren uitverkocht, kunnen worden gebouwd. Het was een productieve raad:-).

3D

Een partijgenoot komt praten over de invoering van de 3D, dat wil zeggen de drie grote decentralisaties die op de gemeenten af komen. Een beleggingsmaatschappij komt overleggen en dan is er de perspresentatie van Dura Vermeer –  Besix en de gemeente. We vertellen over de bouw van de Lammermarkt-garage en laten het ontwerp zien. Hoge kwaliteit, goede prijs, mooie garage met 525 parkeerplekken. Topdag voor de stad.
Verder een interview in verband met de campagne, en een sneak preview van de grote fietsenkelder onder de V&D en van The Sting. Niet praten maar doen. Bezoekers van de binnenstad kunnen eindelijk goed hun fiets kwijt.
We slaan de spreekwoordelijke eerste paal aan het Kooiplein, van het bouwplan “Het Plein van Leiden”. Dit jaar start de bouw, in maar liefst drie deelgebieden. Majeur! En belangrijk voor de wijkontwikkeling van Noord. Een vernieuwd en uitgebreid winkelcentrum, een parkeergarage en een paar honderd nieuwe woningen. Blij dat ‘t gelukt is en dat we nu starten! ’s Avonds organiseert de PKvV hèt studentendebat in verband met de verkiezingen.

Schultz

De een na laatste missionaire collegevergadering van deze periode. Deze duurt 4 uur en een 0 kwartier. Met Portaal is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een deal waardoor deze corporatie de komende tijd 60 miljoen investeert in Leiden en ca. 835 woningen renoveert en bouwt. Met de onderhandelingteams heffen wij het glas op het bereikte resultaat voor de stad en blikken terug en vooruit. Door naar de Slag om Leiden waarbij teams ten bate van Issoria tegen elkaar strijden. De VVD Leiden zet ook een team in met onder andere minister Schultz!
Go, go, go Melanie!

Doorbouwen

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert. Er is de afgelopen jaren ongelofelijk veel gerealiseerd en in gang gezet met de nieuwbouw van studentenkamers. Maar liefst 2600! Men mag tevreden zijn. Was ook hoog nodig gezien de kamernood. Deze kennisstad behoeft erg veel woonruimte voor studenten en starters. Doorbouwen dus!
Dan naar het Lakenplein/Meelfabriek. Naast dat plein bouwt Portaal in 2014 tientallen nieuwe sociale huurwoningen. Portaal start nog dit jaar met de sloop van de huidige bebouwing en
vervangt deze door een nieuw complex op basis van de Barbahuis-visie. Hun ambitie is een prachtig duurzaam en klimaatbestendig woon-plein te realiseren. Wij ondersteunen die bouwplannen.
Vervolgens is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, een interview over de UNESCO-status voor de Leidse binnenstad, en een vergadering van het projectteam ‘parkeergarages’. Uiteraard staan we stil bij de klinkende uitspraak van de kort geding-rechter. Ik ben trots op het team en hun prestaties. Overmorgen kunnen we de plannen voor de Lammermarkt-garage eindelijk presenteren en niet veel later de plannen voor de Garenmarkt-garage. De (binnen)stad krijgt 2 gave ondergrondse parkeergarages erbij de komende jaren. Belangrijk voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de sleutelstad.
En als laatste de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.

VNG

Na het clusteroverleg komt een bedrijf langs om te praten over herontwikkeling van hun complex, een ondernemer komt overleggen, en vervolgens een projectontwikkelaar. Op naar de hofstad voor een bijeenkomst van oud-medewerkers van de VNG. Is gezellig, je spreekt weer heel veel mensen die je te lang niet hebt gezien en het vernieuwde pand kan ik bewonderen. Snel een goede maaltijd van Bocconi en dan mappen en een raadscommissie. Ik schuif namelijk aan bij D66-collega Frank in O&S, die in die raadscommissie zijn bouwplannen voor onderwijs- en sportvoorzieningen in Dieperhout verdedigt.

Opstelten

Woensdag stuurgroependag. En vandaag zijn dat de stuurgroepen Aalmarkt en Kooiplein. Gebiedsontwikkelingen lopen lekker. De cementmolens draaien, heipalen worden geslagen en stenen gemetseld. En zo hoort ’t ook. Er wordt geïnvesteerd in de stad :-).

Zo ook door De Sleutels. Deze corporatie bouwt nu op de Van Voorthuijsenlocatie 178 nieuwe woningen! Goed nieuws voor de stad en voor Leiden-Noord.

Met De Sleutels onthul ik het bouwbord. ’s Avonds op stap met minister Opstelten. We bezoeken de sociëteiten van Minerva en Augustinus. Deze alumnus èn reünist gaat graag in gesprek met de studenten van deze universiteitsstad.