Stikker

Gisterenavond was de ALV van de VVD Leiden waarbij Greet uit de handen van Benk Korthals, terecht de Stikker-plaquette kreeg voor haar verdiensten voor de partij. Ik werd voorgedragen voor een plek op de kandidatenlijsten van de Provinciale Staten en van de Eerste Kamer. En de ALV sprak zich in verband met de voorzittersverkiezing van het Hoofdbestuur uit vòòr een ledenraadpleging en vòòr het wijzigen van de statuten op dit punt.