Maandelijks archief: april 2014

IJspaleis

Een belegger komt langs. De stuurgroep Lammenschanspark vergadert en ik heb het reguliere overleg met het top-projectteam parkeergarages. Wederom een interview over de ledenraadpleging binnen de VVD. Op naar Den Haag voor het afscheid en de verwelkoming in het ijspaleis en de Haagsche Toren, van de oude/nieuwe ambassadeur “zelfbouw’” te weten Roelof Bleker en Marnix Norder.

Notabelendiner

Die collegevergaderingen in demissionaire status bevallen wel; ze zijn stukken korter. Deze keer 1 uur en 0 kwartier. En ’s avonds is het jaarlijkse Notabelendiner op Quintus waar ik als wethouder studentenzaken mag aanschuiven. De hijskraan is verschenen, de winterbekisting van de Visfontein wordt er afgehaald. De lente is nakende. Acht dagen eerder dan vorig jaar.

Serie

Een fraaie serie van periodieke overleggen in mijn agenda vandaag, met het cluster, met de burgemeester, en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening.

Goed

Bijna 4 jaar geleden verdedigde ik het raadsvoorstel voor de verkoop van Kloosterpoort 4 aan Xenia/SLS zodat Xenia hier een hospice voor jongeren kon openen. En vandaag is de feestelijke opening van dit hospice. Goed! 🙂

Hart

Een druk dagje. Na het clusteroverleg pak ik de trein naar de hofstad om de Tweede Kamer te bezoeken. De TK-commissie I en M organiseert een ronde-tafel-gesprek over Grondbeleid en onze commissie over Stedelijke Herverkaveling mag zijn licht daarover laten schijnen. Onze voorzitter Duco brengt de nieuwe toekomst van gebiedsontwikkeling goed over het voetlicht. Door naar de havenstad voor een symposium over RandstadRail. Het gaat over de belangrijkste inzichten van Nederlands eerste grootschalige lightrailproject. Ik sla de borrel in Luxor over want ik wil nog kort langs bij het afscheid van de directeur van Rosa Manus alvorens ik naar Noord fiets. Eerst is er een bijeenkomst van alle betrokken die zich hebben ingespannen voor het WijkOntwikkelingsPlan Noord. En dan theaterspektakel op het Plein van Leiden! Na jaren van plannen, vergaderen, tekenen, ontwerpen en overleggen met de buurt en ondernemers rond Het Plein start nu de bouw en het theatergezelschap Gajes luidt de start van deze bouwwerkzaamheden knallend in. Het Plein wordt het bruisend hart van Leiden Noord.

Hijskranen

De Stuurgroep Aalmarkt vergadert en ‘s middags schuift de belegger aan tafel in verband met een bouwproject. Op naar nog meer hijskranen.

Plezierig

Zoals altijd op dinsdag vergadert het college van B&W. En voor deze keer 1 uur en 1 kwartier, plezierig kort. De rest van de dag werk ik wat vooruit en ploeg ik me door de mappen.