Lijm

In de toepasselijke locatie Lijm&Cultuur te Delft is de afscheidsreceptie van de oud-wethouders Milène en Pieter. Druk. De band met Delft en de andere studentenpartij is van oudsher sterk. Op diverse fronten was er een goede samenwerking tussen beide universiteitssteden. Met veel genoegen lees ik een uitspraak van het team Handel van de rechtbank Den Haag. En ik bezoek het eerste debat tussen de drie kandidaten voor het voorzitterschap van de VVD.
In het zaaltje van het Nieuw Rotterdams Café zie ik veel bekende gezichten tussen de ongeveer 45 aanwezigen. Opvallend veel kritische vragen over het Binnenhof worden gesteld aan de kandidaten. Ongemak over kabinetsmaatregelen en de twee uitslagen blijkbaar. Gisteren organiseerde GS van de provincie een sessie voor alle vertrokken wethouders van Zuid-Holland. Goed initiatief van de CdK.
Drie vergaderingen in èèn uur, dat kan. Eerst de vergadering van de provinciecentrale van de VVD (koepel van de vier kamercentrales) die bijna honderd leden trekt en zestien minuten duurt. Gevolgd door een vergadering van de VVD-waterschapscentrales in Zuid-Holland, en als afsluiting had ik een vergadering van de kamercentrale Zuid-Holland Noord. Om negen uur was iedereen klaar, efficiënt.