Collegiaal

Altijd een relaxed feestje in het Leidse Hout met Summer Jazz. Wederom een goede spin-off van de Leidse studentengemeenschap in dit geval van Quintus. Vet feestje was het in de Ziggo met de Kings of Leon. Deze week onder andere een sessie over ambtelijk opdrachtgeverschap binnen een gemeente, heb ik een gesprek op de Laan, is er de afscheidsreceptie van Herbert Zilverentant met wie het onder meer in LAB071 collegiaal samenwerken was, en breng ik een bezoek aan het politiek café van de VVD Amsterdam, Libertijn.
Ditmaal georganiseerd in café Heffer in de Oudebrugsteeg alwaar de 3 kandidaten voor het landelijk voorzitterschap verbaal de degens kruisen.
IMG_20140604_204820
Het was inhoudelijk een goed debat. Ik bezoek dezer dagen meerdere keren dergelijke zaaltjes.  Het aantal aanwezigen is meestal tussen de twintig en vijftig personen. Waarvan een behoorlijk gedeelte aanhang van de kandidaten dan wel bekend partijkader is. Er zijn een stuk of tien debatten her en der in het land tussen de kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de VVD. Als er over de duim gerekend, nu 300 leden zo’n zaaltje hebben bezocht dan is dat minder dan 1% van het totaal aantal leden. Op een landelijk congres komen meestal 600 à 700 mensen, dat is 2% van het aantal leden van de gehele VVD.
Toen Jan van Zanen werd verkozen als voorzitter via een ledenraadpleging stemden 6.244 mensen.
En bij de uitverkiezing van Ivo Opstelten deden maar liefst 15.730 leden mee.
Het lijkt me niet goed als de volgende voorzitter wordt verkozen in een zaaltje van het Spant te Bussum met zo’n 350 stemmen.
In deze tijd, waarbij de VVD de pittige opgave heeft te groeien, en bij de verkiezingen van maart 2017 weer de grootste moet worden, is het volgens mij erg belangrijk de basis weer in beweging te krijgen en alle leden mee te laten stemmen over hun partijvoorzitter via een ledenraadpleging.