Samenwerkingsproject

Op uitnodiging ben ik op een bouwplaats wezen kijken, met mooi uitzicht over de stad. Het wordt uit de grond gestampt maar met veel oog voor duurzaamheid en kwaliteit van het complex en de omgeving, een geslaagd samenwerkingsproject!
Verder heb ik gesprekken, en een bestuursvergadering van het Netwerk van oud-VNG-ers. In het najaar organiseren we weer een activiteit voor de oud-medewerkers in samenwerking met de VNG. Leuk om weer eens op de Willemshof te zijn in het fraaie Den Haag.
Donderdagochtend was ik wederom in de hofstad, maar dan op de Plesmanweg op bezoek bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Het rapport over stedelijke herverkaveling van de subcommissie Omgevingswet is gereed en wij gingen ons advies aanbieden aan Melanie.

Op 1 juli is in de Tweede Kamer de motie ‘stedelijke herverkaveling’ van Albert de Vries met zeer ruime meerderheid aangenomen. De motie spreekt uit dat versneld een wettelijke voorziening moet wordt getroffen om stedelijke herverkaveling mogelijk te maken en verzoekt de regering om, het instrument stedelijke herverkaveling voorafgaand aan het in werking treden van de Omgevingswet al op korte termijn te verankeren in wetgeving. Volgens de TK kan het instrument stedelijke herverkaveling een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van (her)ontwikkelingsvraagstukken in stedelijk gebied. Minister Melanie Schultz is voornemens per wet te regelen dat de overheid grond in steden gemakkelijker kan ruilen. Binnenstedelijke herstructurering – bijvoorbeeld in krimpregio’s – moet daardoor eenvoudiger worden aldus de minister.
Verder ben ik geïnterviewd over gezondheidsbeleid, ruimtelijke ordening en gemeentelijke besluitvorming, door het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en het lustrum van Quintus is begonnen inclusief het fameuze Glibberbal.