Categorie archief: Geen categorie

Hamerstukken

Een echte vergaderdag. Allereerst de collegevergadering die voor mij 4 uur en 1 kwartier duurt en verder nog een ingelaste en ultrakorte vergadering van de raadscommissie R&R over het vestigen van een voorkeursrecht en daarna de raadsvergadering. Met voor mij enkel hamerstukken, te weten: het intrekken van de verkoop van de zakelijke erfpachtpercelen, de vaststelling van het bestemmingsplan Delftse Jaagpad, het voorkeursrecht op Lammenschansweg 128 en het uitvoeringsbesluit ‘De Levendige Waag’.

Buurten

Op vrijdag had ik een interview over Leiden-Noord met twee masterstudenten in het kader van Leidsche Buurten van het LD. En veel papier en mappen. Vandaag start ik met het clusteroverleg, spreek ik met Syntrus Achmea over bouwplannen en vergadert de stuurgroep De Leidse Schans over de bouw van de studentencampus.
Daarna zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, komt een raadslid buurten, geef ik een interview aan Stud071 over de nieuwe campus, en is er de fractievergadering.
Na iets meer dan acht jaar te hebben geschreven op http://dewethouder.weblog.nl is het op die plek afgelopen. Want www.weblog.nl stop er namelijk mee. Tijd voor een nieuwe plek. WordPress beviel wel dus vandaar dat ik op https://pietervanwoensel.wordpress.com verder ga.

(Rand)stad

Na het cluster komt betrokken Leidenaar Menno praten over onder andere het stationsgebied, kantoren en de sleutelstad. Ik pak de trein. Als ik terug ben en een deels voedzame maaltijd van de Mac heb genoten, bezoek ik de nieuwjaarreceptie van het RAP die tevens de opening is van de tentoonstelling over de stad en haar universiteit, “Universiteit en (Rand)stad, van begin tot einde?”. Een aanrader!

‘s Avonds vergadert de raadsommissie L&B met voor mij op de agenda; een rondvraag en, fietsparkeervakken en FFFW (oftewel Fiets Fout=Fiets Weg) bij het Centraal Station. En ik krijg een mail dat www.weblog.nl ermee stopt en dus ook mijn log op deze plek per 1 maart as. Wat nu?

A0

De afdeling SEB komt praten over hun werkplan voor het komende jaar. Aan de hand van 3 A0-vellen kijken Fred en ik naar alle plannen en ambities die gemeentebreed zijn geïnventariseerd. Op basis van de scenario’s die in de raad zijn besproken, wordt een voorstel ten aanzien van de Investeringsagenda gedaan. Collega Robert en ik spreken met Deloitte over de huishouding, en een ontwikkelaar komt kennismaken. Tussendoor veel ander (papier)werk.

Buigen

Een collegevergadering die 6 uur en 0 kwartier duurt, maar dat komt ook omdat we ons buigen over het proces rondom de ombuigingen. Mijn IBS-dienst zit er op met in totaal maar liefst zes aanvragen. ’s Avonds probeer ik de nieuwjaarsborrel van D66 te bezoeken.

Vergaderdag

Vrijdag kwam een raadslid van D66 nog buurten, wat ander werk, de gebruikelijke mappen, en zaterdag was er een verlaat maar niettemin gezellig Kerstdiner van de VVD-fractie. En vandaag is er het clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een wethouderspreekuurafspraak en de fractievergadering. Een echte vergaderdag dus ;-).
En het sneeuwt in Leiden! Mooi winters gezicht.

14071

Met de invoering van het nieuwe, centrale telefoonnummer 14071 willen we een nieuwe stem op de telefoonbandjes horen. Veel medewerkers hebben zich aangemeld om de meest beluisterende stem van Leiden te worden. Ik mag helpen jureren voor de Leidse Voice, leuk vak hè. Vervolgens spreek ik de eigenaar van een kantoor dat zijn pand wil transformeren. Dat willen wij ook. Nu nog samen een oplossing vinden voor die lastige (rijks-)regelgeving, een sta-in-de-weg.
Achtereenvolgens komt een raadslid van D66 en een coördinator buurten, is er het clusteroverleg, maak ik kennis met de bouwer/ontwikkelaar van de Dieperhout-locatie met 48 grondgebonden woningen, 12 appartementen en een zorgvoorziening van 1500 m².

Na een goede maaltijd van de Eazie is er een vergadering van de raadscommissie R&R met op de agenda: de Nota Wonen 2020 “Leiden kijkt vooruit en pakt door“;

het intrekken van verkoop van zakelijke erfpachtpercelen; de vaststelling omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat; het vaststellen van de bestemmingsplannen Delftse Jaagpad en Vondellaan 47 waar Heerema Marine Contractors zijn nieuwe, internationale hoofdkantoor gaat realiseren; en de uitvoeringsbesluiten ROC locatie project Dieperhout en De Levendige Waag.

Keuzes

De stuugroep Kooiplein vergadert en ik bereid de raadscommissie voor. En we buigen ons over de lange lijst van plannen in verband met de concept-Investeringsagenda. In plaats van plannen stapelen gaan we keuzes maken. Wat wel, wat niet meer, wat niet nu en wat door anderen. Zodat we met meer focus kunnen uitvoeren, meer rendement behalen met onze investeringen, en herkenbaar en consistent zijn in verwachtingen naar derden zodat ook zij kunnen (mee)investeren. Ambities realiseren dus. En dus keuzes maken.
Daarna spreek ook ik op het afscheid van Lisa Johnson die vertrekt bij SLS/DUWO. Zij heeft veel betekend voor studentenhuisvesting in/en monumenten.

Vroegâh

Na de eerste B&W-vergadering van 2013 die inclusief lunch 5 uur en 0 kwartier duurt ga ik niet naar Den Haag want ik verzorg de persbriefing namens het college. Ik mis dus de nieuwjaarsreceptie van ROC Mondriaan welke meteen de opening van de nieuwbouw in het Laakhavengebied was. Dit project ken ik nog van vroegâh en ik was wel nieuwsgierig naar de nieuwbouw. Andere keer dan maar.

Bezoek

De directeur Bouwen van het ministerie van BZK komt op bezoek. Onze plannen ten aanzien van de transformatie van het grote Lammenschans-gebied, in goed Duits ook wel Umlegung geheten, trokken de interesse. Hetgeen ons meteen de kans biedt de rest van Leiden onder de aandacht te brengen. We treffen elkaar in het ROC-gebouw zodat Meindert tegelijkertijd een blik kan werpen op de 4,5 hectare waar dadelijk de studentencampus De Leidse Schans gaat verrijzen ;-).
Een connectie van LinkedIn komt kennismaken en ik open een ontwerpatelier. De voorbereidingen voor de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages met 1000 plekken zijn in volle gang. Met vele disciplines en belanghebbenden werken we samen in ateliers om een SO op te stellen waarop mede de aanbesteding wordt gestart in 2013.
Na het clusteroverleg komt Urban Interest overleggen en dan is het tijd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden voor haar medewerkers, het nieuwjaarsconcert in de Pieterskerk en de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden voor de stad en de Leidenaren.