Categorie archief: Uncategorized

Samenwerkingsproject

Op uitnodiging ben ik op een bouwplaats wezen kijken, met mooi uitzicht over de stad. Het wordt uit de grond gestampt maar met veel oog voor duurzaamheid en kwaliteit van het complex en de omgeving, een geslaagd samenwerkingsproject!
Verder heb ik gesprekken, en een bestuursvergadering van het Netwerk van oud-VNG-ers. In het najaar organiseren we weer een activiteit voor de oud-medewerkers in samenwerking met de VNG. Leuk om weer eens op de Willemshof te zijn in het fraaie Den Haag.
Donderdagochtend was ik wederom in de hofstad, maar dan op de Plesmanweg op bezoek bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Het rapport over stedelijke herverkaveling van de subcommissie Omgevingswet is gereed en wij gingen ons advies aanbieden aan Melanie.

Op 1 juli is in de Tweede Kamer de motie ‘stedelijke herverkaveling’ van Albert de Vries met zeer ruime meerderheid aangenomen. De motie spreekt uit dat versneld een wettelijke voorziening moet wordt getroffen om stedelijke herverkaveling mogelijk te maken en verzoekt de regering om, het instrument stedelijke herverkaveling voorafgaand aan het in werking treden van de Omgevingswet al op korte termijn te verankeren in wetgeving. Volgens de TK kan het instrument stedelijke herverkaveling een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van (her)ontwikkelingsvraagstukken in stedelijk gebied. Minister Melanie Schultz is voornemens per wet te regelen dat de overheid grond in steden gemakkelijker kan ruilen. Binnenstedelijke herstructurering – bijvoorbeeld in krimpregio’s – moet daardoor eenvoudiger worden aldus de minister.
Verder ben ik geïnterviewd over gezondheidsbeleid, ruimtelijke ordening en gemeentelijke besluitvorming, door het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en het lustrum van Quintus is begonnen inclusief het fameuze Glibberbal.

Talkshow

Samen met Ron Hillebrand zat ik in Stand van de Stad, de periodieke talkshow over de stad Leiden met aandacht voor cultuur, ontwikkeling van de stad en wat al niet meer zij. En deze keer dus met onder meer twee voormalig wethouders bouwen en wonen. Leuk om te doen. En hoewel Ron van de PvdA lid is en ik van de VVD, zijn er meerdere overeenkomsten in onze visie op het wethouderschap, het vak en de ontwikkelingen in de stad. Maar ook genoeg verschillen. We blikken terug op onze periodes. De talkshow wordt professioneel georganiseerd en op 14 oktober is de vijfde editie.

Het lustrum van Minerva is officeel geopend en wel in de Pieterskerk. Het wordt vast een mooi feest voor de vereniging en voor de stad! Ik heb het intake-gesprek, ga bijpraten met een afdelingsmanager, een gesprek, column schrijven, lustrum-activiteiten, en de feestelijke opening van het nieuwe kantoor van Locus, Flinterdiep en Biskaje. Ze zitten in de Raamsteeg 2. In april 2008 heb ik een blik mogen werpen in het gebouw. Een schitterend, groots monumentaal complex aan het Van der Werf-park en het heeft geen openbare functie… Zonde. Eigenlijk een schande. Niettemin ik ben blij dat een heel klein gedeelte van het complex nu wel door de samenleving kan worden gebruikt. En afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer een goede motie aangenomen maar daarover volgende week meer.

XIX

In Zeist ben ik op bezoek geweest in hotel Figi alwaar de voorzitterskandidaten nogmaals debatteerden in aanloop naar het congres. Het congres was vrijdags een feestje. Op zaterdag was dè vergadering. Eind van het verhaal is dat 45% van de 800 aanwezigen een ledenraadpleging wenste en dat 55% zelf ter plekke wilde beslissen en de 33.000 leden niet wenste te raadplegen. Spijtig! Het zij zo. Felicitaties naar Henry Keizer die werd verkozen als opvolger van Benk Korthals, proficiat en veel succes!
Op pad naar Mokum om Villa Mokum te bekijken. Het is een project van AM en BAM Woningbouw waarbij in het Amstelkwartier een appartementencomplex wordt gebouwd. Dit bestaat uit 627 student-eenheden, 276 als huurwoning en 351 als koopwoning. Scherp geprijsde, niet al te grote studio’s waar veel vraag naar is. Dit werkbezoek wordt gebracht mede om stil te staan bij de goede samenwerking die wij met een grote belegger, ontwikkelaar en een bouwer hadden. Met inzet, betrokkenheid en vasthoudendheid is het ons samen gelukt een succes te maken. In hoog tempo is een en ander gerealiseerd waarbij de belangen van de stad zijn behartigd en samen met betrokken marktpartijen continue is gewerkt aan goede en snelle uitvoering van de projecten. Dit tot ieders tevredenheid.
Ik heb een voorbespreking in verband met een debatavond, reis naar de hofstad, geniet van Pearl Jam in Ziggo, heb een meet and greet bij Plein XIX, een voorbespreking in verband met een training en ik bezoek de start van de bouw van de moskee in Zuidwest. Verder verzorg ik een workshop op die training zodat kennis wordt overgedragen aan de aankomende bestuurders.

Collegiaal

Altijd een relaxed feestje in het Leidse Hout met Summer Jazz. Wederom een goede spin-off van de Leidse studentengemeenschap in dit geval van Quintus. Vet feestje was het in de Ziggo met de Kings of Leon. Deze week onder andere een sessie over ambtelijk opdrachtgeverschap binnen een gemeente, heb ik een gesprek op de Laan, is er de afscheidsreceptie van Herbert Zilverentant met wie het onder meer in LAB071 collegiaal samenwerken was, en breng ik een bezoek aan het politiek café van de VVD Amsterdam, Libertijn.
Ditmaal georganiseerd in café Heffer in de Oudebrugsteeg alwaar de 3 kandidaten voor het landelijk voorzitterschap verbaal de degens kruisen.
IMG_20140604_204820
Het was inhoudelijk een goed debat. Ik bezoek dezer dagen meerdere keren dergelijke zaaltjes.  Het aantal aanwezigen is meestal tussen de twintig en vijftig personen. Waarvan een behoorlijk gedeelte aanhang van de kandidaten dan wel bekend partijkader is. Er zijn een stuk of tien debatten her en der in het land tussen de kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de VVD. Als er over de duim gerekend, nu 300 leden zo’n zaaltje hebben bezocht dan is dat minder dan 1% van het totaal aantal leden. Op een landelijk congres komen meestal 600 à 700 mensen, dat is 2% van het aantal leden van de gehele VVD.
Toen Jan van Zanen werd verkozen als voorzitter via een ledenraadpleging stemden 6.244 mensen.
En bij de uitverkiezing van Ivo Opstelten deden maar liefst 15.730 leden mee.
Het lijkt me niet goed als de volgende voorzitter wordt verkozen in een zaaltje van het Spant te Bussum met zo’n 350 stemmen.
In deze tijd, waarbij de VVD de pittige opgave heeft te groeien, en bij de verkiezingen van maart 2017 weer de grootste moet worden, is het volgens mij erg belangrijk de basis weer in beweging te krijgen en alle leden mee te laten stemmen over hun partijvoorzitter via een ledenraadpleging.

Lijm

In de toepasselijke locatie Lijm&Cultuur te Delft is de afscheidsreceptie van de oud-wethouders Milène en Pieter. Druk. De band met Delft en de andere studentenpartij is van oudsher sterk. Op diverse fronten was er een goede samenwerking tussen beide universiteitssteden. Met veel genoegen lees ik een uitspraak van het team Handel van de rechtbank Den Haag. En ik bezoek het eerste debat tussen de drie kandidaten voor het voorzitterschap van de VVD.
In het zaaltje van het Nieuw Rotterdams Café zie ik veel bekende gezichten tussen de ongeveer 45 aanwezigen. Opvallend veel kritische vragen over het Binnenhof worden gesteld aan de kandidaten. Ongemak over kabinetsmaatregelen en de twee uitslagen blijkbaar. Gisteren organiseerde GS van de provincie een sessie voor alle vertrokken wethouders van Zuid-Holland. Goed initiatief van de CdK.
Drie vergaderingen in èèn uur, dat kan. Eerst de vergadering van de provinciecentrale van de VVD (koepel van de vier kamercentrales) die bijna honderd leden trekt en zestien minuten duurt. Gevolgd door een vergadering van de VVD-waterschapscentrales in Zuid-Holland, en als afsluiting had ik een vergadering van de kamercentrale Zuid-Holland Noord. Om negen uur was iedereen klaar, efficiënt.

Jesse

Een bakkie gedaan bij de rvb van het uwv en een goede avond gehad in heerlijk Amsterdam. Genoten van het twee eeuwen concert van Minerva in het concertgebouw, top.
Koffie op het gastvrije terras van Annie’s om bij te kletsen, en ik ga in het bestuur van het netwerk van oud-medewerkers van de VNG. Leuk!
Ik zoek in het Leidse RIS/BIS naar stukken ter voorbereiding. Ik verzorg namelijk een onderdeel in een cursus over ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ en heb daartoe een casus uitgezocht. Een prachtig voorbeeld van een paar jaar terug waaruit iedereen kan leren hoe het niet moet, en hoe dit met enige politiek-bestuurlijke sensitiviteit wel goed had moeten zijn aangepakt. Btw, uiteraard een casus buiten mijn oude portefeuille ;-). Later die dag is er een afscheidsborrel met de toppers van het projectbureau. Schitterende cadeaus, warme en gezellige borrel, pmb-ers zijn kanjers!
Op de Rijnsburgerweg 35 bewonder ik een gerestaureerd, werkelijk fabelachtig monument van H.J. Jesse en vergadert team Smit in het IJspaleis.

BUR

Het was goed dinsdag. Mooie speeches in de raadszaal met oprechte, warme dankwoorden en toen de gezellige, drukke receptie in de Lakenhal. Gave cadeaus gekregen, leuke reacties en gesprekjes. Wow. Ik kijk daar met genoegen en dankbaar op terug.
De Leidse Glibber heeft er een leuk verslag van gemaakt.

Gisterenmiddag naar Baarn voor een sessie met een paar mensen om na te denken over de verkiezingscampagne. En vandaag onder andere een bijeenkomst van de BUR.
Ik zal de weblog blijven bijhouden. Ik ga dat wel minder frequent en spaarzamer doen. Voor de rest kan je natuurlijk ook op twitter kijken.

Was

Op vrijdag was het tijd om op te ruimen, uit te loggen en in te leveren. Verder een interview met Binnert, vergaderde de raad van advies, was er de Dodenherdenking, en vanochtend is mijn laatste vergadering van het college van B&W van Leiden. ’s Middags is er de afscheidsraadsvergadering voor JJ en mij. Aansluitend is onze afscheidsreceptie in de Lakenhal. Waar bouwen cultuur ontmoet.
Het was goed, het was mooi, het was.

Communicatieadviesbureau

Met Hans van het Leids Nieuwsblad heb ik een interview en dan naar de hofstad. Een gerenommeerd communicatieadviesbureau in de hofstad heeft een interessante activiteit georganiseerd. De voorzitter van een koepelorganisatie komt spreken over belangenbehartiging.