IJspaleis

Een belegger komt langs. De stuurgroep Lammenschanspark vergadert en ik heb het reguliere overleg met het top-projectteam parkeergarages. Wederom een interview over de ledenraadpleging binnen de VVD. Op naar Den Haag voor het afscheid en de verwelkoming in het ijspaleis en de Haagsche Toren, van de oude/nieuwe ambassadeur “zelfbouw’” te weten Roelof Bleker en Marnix Norder.

Notabelendiner

Die collegevergaderingen in demissionaire status bevallen wel; ze zijn stukken korter. Deze keer 1 uur en 0 kwartier. En ’s avonds is het jaarlijkse Notabelendiner op Quintus waar ik als wethouder studentenzaken mag aanschuiven. De hijskraan is verschenen, de winterbekisting van de Visfontein wordt er afgehaald. De lente is nakende. Acht dagen eerder dan vorig jaar.

Serie

Een fraaie serie van periodieke overleggen in mijn agenda vandaag, met het cluster, met de burgemeester, en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening.

Goed

Bijna 4 jaar geleden verdedigde ik het raadsvoorstel voor de verkoop van Kloosterpoort 4 aan Xenia/SLS zodat Xenia hier een hospice voor jongeren kon openen. En vandaag is de feestelijke opening van dit hospice. Goed! 🙂

Hart

Een druk dagje. Na het clusteroverleg pak ik de trein naar de hofstad om de Tweede Kamer te bezoeken. De TK-commissie I en M organiseert een ronde-tafel-gesprek over Grondbeleid en onze commissie over Stedelijke Herverkaveling mag zijn licht daarover laten schijnen. Onze voorzitter Duco brengt de nieuwe toekomst van gebiedsontwikkeling goed over het voetlicht. Door naar de havenstad voor een symposium over RandstadRail. Het gaat over de belangrijkste inzichten van Nederlands eerste grootschalige lightrailproject. Ik sla de borrel in Luxor over want ik wil nog kort langs bij het afscheid van de directeur van Rosa Manus alvorens ik naar Noord fiets. Eerst is er een bijeenkomst van alle betrokken die zich hebben ingespannen voor het WijkOntwikkelingsPlan Noord. En dan theaterspektakel op het Plein van Leiden! Na jaren van plannen, vergaderen, tekenen, ontwerpen en overleggen met de buurt en ondernemers rond Het Plein start nu de bouw en het theatergezelschap Gajes luidt de start van deze bouwwerkzaamheden knallend in. Het Plein wordt het bruisend hart van Leiden Noord.

Hijskranen

De Stuurgroep Aalmarkt vergadert en ‘s middags schuift de belegger aan tafel in verband met een bouwproject. Op naar nog meer hijskranen.

Plezierig

Zoals altijd op dinsdag vergadert het college van B&W. En voor deze keer 1 uur en 1 kwartier, plezierig kort. De rest van de dag werk ik wat vooruit en ploeg ik me door de mappen.

Sparren

Zo. Dus. Aan de slag. Werk aan de winkel! Te beginnen met een werkoverleg met het projectteam, een bevriende partij komt sparren, en dan snel door naar het wekelijkse stafoverleg Ruimtelijke Ordening op het stationsplein. Terug ten stadhuize heb ik het clusteroverleg met mijn toppers en vervolgens een wethouderspreekuurafspraak.

Gemeentepolitiek

Een rustiger dagje. Geen clusteroverleg vandaag want Jolanda is ziek. Beterschap! Ik was gezegend met een werkelijk fantastisch cluster met Jolanda en Hester. Wat ander werk vandaag en paar gesprekjes. De teller staat op ruim 15 jaar gemeentepolitiek waarvan 9 jaar als wethouder. Het was goed en mooi. Het zij zo. Ik dank Groningen, Leiden en Den Haag. Vanavond vergadert de Leidse gemeenteraad wederom maar nu in de nieuwe samenstelling. Alle 39 raadsleden worden geïnstalleerd waarvan ongeveer de helft in de vorige periode ook volksvertegenwoordiger was.

Afscheid

Bestuursleden van het RAP komen langs om terug en vooruit te blikken. Het RAP is verhuisd nu, ze zitten in de Meelfabriek tegenwoordig. Op zo’n architectonisch spannende plek is dat ook wel gepast. Ik ben blij dat dat gelukt is en dat ze deze doorstart hebben kunnen maken de afgelopen tijd. Het RAP is heel goed bezig. Ik heb een interview met het VNG Magazine over Stedelijke Herverkaveling en hoe wij dat in Leiden doen in Lammenschanspark, en nog meer zouden willen doen als de Omgevingswet/WILG op dat punt wordt verbeterd. Ik heb een lunch, opruimen, wat ander werk en ’s avonds komt de gemeenteraad in oude samenstelling bijeen om afscheid te nemen van een grote groep raadsleden. Ongeveer de helft, vrijwillig of gedwongen, verlaat de Leidse politiek. Veel speeches.